Arkisto

Satakunnan kylätoiminta on elinvoimaista ja monipuolista

16.09.2014

Pohjanmaalta, Satakunnasta ja Kainuusta löytyvät aktiivisimmat ja toiminnaltaan monipuolisimmat kylätoimintaa harjoittavat yhteisöt. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kylätoiminnan alueellisia eroja Suomessa.

Tutkimuksen mukaan Satakunta erottuu aktiivisuudellaan mm. tiedotustoiminnassa, keskustelutilaisuuksien järjestämisessä sekä tilojen ja tavaroiden vuokraustoiminnassa, jotka ovat selvästi yli maan keskiarvojen. Satakunnassa tehdään paljon yhteistyötä kunnan kanssa, erityisesti harrastustila-asioissa.

Kylätoiminnan tulevaisuus Satakunnassa näyttää verrattain valoisalta, sillä nuorimmat toimijat ovat Pohjanmaan ja Satakunnan kylätoiminnassa, mutta sielläkin yli 50-vuotiaiden osuus on yli puolet. Kyläyhteisöjen kokoontumisista 48 % tapahtui yli 10 henkilön voimin.  Suurempi luku on vain Uudellamaalla (58 % kyläyhteisöistä).

Yhdessäolo ja kyläjuhlat, asuinympäristöstä huolehtiminen, keskustelutilaisuudet sekä varainhankinta ovat edelleen yleisimpiä kylätoiminnan toimintamuotoja. Vaikka palvelujen omaehtoinen järjestäminen kylillä olikin melko vähäistä, oli luku Satakunnassa kuitenkin verrattain suuri: noin joka viides kyläyhteisö järjesti joitain palveluja. Yleisimpiä kylätoiminnan järjestämiä lähipalveluja ovat kyläavustajat, kioskit sekä kylätalojen ja urheilupaikkojen ylläpitäminen.

Leader-ryhmien tunnettuus oli niin ikään parasta Satakunnassa. Peräti 68 % vastaajista ilmoittaa tuntevansa Leader-ryhmän melko tai erittäin hyvin. 76 % kyläyhteisöistä ilmoittaa tekevänsä paljon tai jonkin verran yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa. Yhteistyön aktiivisuus oli valtakunnallisesti tarkasteltuna toiseksi suurinta.

Tutkimuksessa aineistona toimi postikysely, joka lähetettiin kaikille Suomessa kylätoimintaa harjoittaville yhteisöille Kylätoiminnan tila 2010 -tutkimuksen yhteydessä. Tutkimusryhmässä nousi tuolloin esille kysymys kylätoiminnan alueellisten erojen analysoimisesta, mihin saatiinkin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä erillinen rahoitus. Raportti on näin muodostuneen jatkohankkeen tulos.

Vesa Rouhiainen: Kylätoiminnan tila maaseututyypeittäin ja maakunnittain Raportteja 122. 51 s. 2014.

http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja122.pdf