Arkisto

Yhteisöelokuvia satakuntalaisista kylistä

18.10.2016

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry on suunnittelemassa elokuvasarjaa satakuntalaisista kylistä sekä niiden elämästä vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta. Tarkoituksena on valmistaa lyhyitä elokuvia, jotka esittelevät kylien erityispiirteitä ja kehitystä menneiltä vuosikymmeniltä sekä perustan kylän nykyisyydelle ja identiteetille. Hankkeessa dokumentoidaan satakuntalaista elämänmenoa vuonna 2017 tavalla, joka myös tuo esiin kylän houkuttavuuden mahdollisena tulevana asuinpaikkana.

SEKK ry ja MEKA TV toteuttavat kaksi tähän liittyvää osahanketta, jotka limittyvät osittain toistensa kanssa. Sata satakuntalaista yhteisöelokuvaa on osa Suomi 100 -juhlavuotta. Kyläelämää Satakunnassa 2017 on tarkoitus toteuttaa koko Satakunnan alueella niin, että jokaisesta kunnasta valitaan yksi kylä, jota käsitellään laajemmin. Sen lisäksi muutamasta muusta kylästä toteutetaan noin 2–5 minuutin täsmädokumentti jostain tapahtumasta ja kylän erityispiirteestä. Toteutukseen haetaan leader-rahoitusta Satakunnan toimintaryhmiltä. Toteutus alkaa vuoden 2017 alussa ja päättyy 5.12.2017. Projektiin on varmistunut myös pieni valtion juhlavuoden rahoitus Satakuntaliiton kautta.

Myötätuulen viesti 2017 on erityisryhmien polkupyöräviesti, jossa Satakunnan kuntiin viedään 15.5.−8.6.2017 välisenä aikana viestiä yhdenvertaisuudesta, esteettömyydestä ja yhteisen kulttuuritoiminnan ja tasa-arvon edistämisen merkityksestä. Tämä on jatkoa jo 90-luvulta asti järjestetyille Myötätuulen viesteille.

Juhlavuoden teema on YHDESSÄ. Kylät muodostavat yhteisöjä ja kylien historia on paljolti yhdessä tekemisen historiaa aivan kuten nykyisyyttäkin. Elokuvissa tuodaan esiin, miten yhteisöt ja ihmiset käsittävät Suomi-kuvan paikallisesti, miten sen kokevat tai itse sitä tekevät. Elokuvakokonaisuudella voidaan hahmottaa itsenäisyyttä ja Suomi-kuvaa satakuntalaisittain.

Myötätuulen viestissä on suunniteltu toteutettavaksi 34 elokuvaa. Kyläelämää Satakunnassa -hankkeessa tullaan toteuttamaan loput 66 elokuvaa. Nämä kaikki yhdessä muodostavat Sata satakuntalaista yhteisöelokuvaa -kokonaisuuden. Valmistuneita elokuvia voi käyttää kylien omissa tilaisuuksissa, kylän markkinointiin netissä tai niitä voi jakaa DVD-kopioina.

Hanketta vetämään ja koordinoimaan tulee puolipäiväisenä Ari Impola. Teknisen ja elokuvamuodollisen työn toteutus tulee SEKK ry:stä. Elokuvien sisällön ja kerrottavan muodon määrittelevät kylien ihmiset.

SEKK ry sekä MEKA TV ovat kiertäneet kaikki Satakunnan kunnat monenlaisten yhteisöelokuvien teon merkeissä erilaisissa projekteissa ja muussa elokuvakulttuurisessa työskentelyssä. Niinpä Satakunnassa on hyvä perusta toteuttaa sata satakuntalaista yhteisöelokuvaa Suomen 100-vuotisjuhlavuonna.

 

MITÄ HAETAAN:

-Mikä on erityispiirre, mitä muissa kylissä ei ole. Kylän ominaislaatu ja identiteetti

-Kylien menneisyys; miten se on vaikuttanut nykyisyyteen

-Mikä on selvästi muuttunut tai mikä on muuttumassa

-Miten kylä vastaa muuttuneisiin olosuhteisiin, poistuneisiin palveluihin ym.

-Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen. Yhdistykset yhteisöllisyyden luojana

-Miten tapahtumat tms. luovat identiteettiä tai yhteisöllisyyttä

 

Tarkoituksena ei ole tehdä matkailumainoksia, vaan tuoda kylien identiteetti ja niiden erityispiirteet esille. Siten ne toimivat kyllä kylien markkinointivälineenäkin. Elokuvat tullaan lataamaan nettiin yksi päivässä elokuussa 2017, kun sadan päivän loppulaskenta itsenäisyyspäivään alkaa.

 

Kiinnostuksesta voi ilmoittaa:

Ari Impola, 050 517 8011, ari.impola(a)dnainternet.net

Yki Räikkälä, 0400 796 926, sekk(a)sekk.fi

 

SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry

Katariinankatu 18, 28100 Pori

www.sekk.fi