Omalta kylältä -hanke

SataKylät ry toteuttaa yhdessä Varsinais-Suomen Kylät ry:n kanssa alueidenvälistä hanketta. Käytännössä alueiden välisyys tarkoittaa sitä, että hanketta toteutetaan molemmissa maakunnissa samanaikaisesti, kummassakin maakunnassa on kuitenkin oma työntekijänsä eli kyläasiamies.

Toteutus on aloitettu marraskuun 2015 alusta ja kokoaikainen kyläasiamies on kylien käytettävissä.

Hankkeen tavoitteena on, että maaseudun asukkaiden palveluita kehitetään paikalliset olosuhteet huomioonottaviksi, joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi. Palvelujen tuottamisessa etsitään ratkaisuja julkisen (kunnat ja seurakunnat), yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisvoimin.

Hankkeen pääpainopisteet ovat:

1. Tilat tehokkaassa käytössä ja uusilla tavoilla

- Tuetaan palvelujen tarjoamista monialaisesti sektorien ja kohderyhmien rajoja ylittäen: koulut, vanhat kunnantalot, kylätalot, kaupat…

- Tuetaan uudenlaisten liikkuvien ja sähköisten palvelujen kehittämistä sekä toimimista

2. Yhdistykset palvelujen tuottajina ja lähitalouden edistäjinä

- Tuetaan palvelu- ja yhteistoimintasopimusten syntymistä

- Tuetaan 3. sektorin palvelujen tuotteistamista ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä

- Edistetään paikalliskysyntää vastaavan palvelutuotannon kehittymistä

Vaikka tavoitteet saattavat kuulostaa yleviltä ja hankalasti ymmärrettäviltä, pyritään hankkeessa kuitenkin tarkastelemaan jokaista kylää omana tapauksenaan. Jos olette miettineet keinoja ylläpitää kylän yhteisiä tiloja, teillä on toiveissa saada kylälle lisää palveluita tai ajatuksia siitä mitä voitaisi tehdä jotta kylän nykyiset palvelut säilyisivät jatkossakin, olette jo huomattavan pitkällä. Näitä asioita voimme yhdessä miettiä ja toivottavasti saatte myös tukea ajatusten toteuttamiselle.

Hankkeen on tarkoitus jatkua alkuvuoteen 2018. Kyläasiamies on käytettävissänne heti sovittaessa.

Satakunnassa hankkeelle työskentelee kyläasiamies Hanna Ruohola (044-357 6181 tai hanna.ruohola@satakylat.fi)