Harjavallan yhdistysohjelma

Harjavaltaan ollaan laatimassa yhdistysohjelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään harjavaltalaisille yhdistyksille kysely, jonka tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten, kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös harjavaltalaisten yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista.

Kyselyssä on kyllä/ei-kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Täyttäkää kyselylomake mahdollisimman huolellisesti. Pyydämme teitä vastaamaan 1.12.2017 mennessä.

Kyselyn toteuttaa SataKylät ry / Omalta kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä -hanke yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa. Lisätietoja kyselystä antaa kyläasiamies Hanna Ruohola (yhteystiedot allekirjoituksessa).

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1404041&SID=f041da78-1200-4adb-b223-8e2b696e2a74&dy=1476696719