Toiminta

SataKylät ry on vuonna 1999 perustettu maakunnallinen kylien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää Satakunnan maaseudun asukkaiden omatoimisuutta ja alueen elinkelpoisuutta. Yhdistys toimii kylä- ja asukastoimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten asioiden edunvalvojana ja ajatusten välittäjänä. SataKylät on myös kylätoimikuntien tai niiden toimintaa lähellä olevien järjestöjen toimiala- ja yhteistyöelin.
 
SataKylien toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa vuosittain valittava yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Yhdistyksen yleinen kokous antaa raamit ja suuntaviivat toiminnalle. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan niin, että alueen jokainen seutukunta on edustettuna.
 
Kylätoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Mukaan pääsee
jokainen, joka on halukas ottamaan vastuuta ja kehittämään omaa asuinympäristöään.
 
 
SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma on määritellyt toiminnan painopisteet neljään ryhmään, joita ovat
  • kylätoiminta,
  • palvelut ja elinkeinot,
  • asukashankinta sekä
  • kulttuuri.