Siirry sisältöön
Satakylät

Hyvä elämä kylissä -kysely

SataKylille aletaan laatia uutta kyläohjelmaa 2020 -luvulle. Kyläohjelma on vähän kuin kyläsuunnitelma: se antaa suuntaviivoja SataKylien tulevalle kehitykselle ja toiminnalle. Kyläohjelmaa tehdään kyliä ja kyläläisiä varten, jotta SataKylät jatkossa pystyisi parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan, neuvomaan ja kouluttamaan kylätoimijoita. Nyt on oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan tulevan kyläohjelman sisältöön vastaamalla Hyvä elämä kylissä -kyselyyn! Vastaaminen on helppoa ja sen voi tehdä kuka tahansa! Vastaajana voi olla kylän tai asuinalueen asukas, vapaa-ajan asukas, kunnan viranhaltija tai muu toimija.

Kyselyssä pyydetään arvioimaan erilaisten kehittämistoimien tärkeyttä sekä arvioimaan, millaisia kehittämistarpeita juuri vastaajan kylällä tai asuinalueella on lähitulevaisuudessa. Kyselystä saamme osviittaa siitä, millaisia ovat satakuntalaisten kylien kehittämistarpeet asukkaiden näkökulmasta.

Mikäli kylältä tai tietyltä alueelta saadaan enemmän kuin 10 vastausta, toimitetaan kootut vastaukset kyläyhdistyksen tai vastaavan toimijan käyttöön. Tätä aineistoa voi käyttää esim. kyläsuunnitelman laatimiseen tai päivittämiseen, johon kyläasiamies antaa mielellään apunsa. Kyselyä (tai tietoa siitä) kannattaa siis jakaa myös omalla kylällä vaikkapa kyläkirjeessä, somessa tai tekstiviestiringissä.

Tämä linkki vie kyselyyn