Siirry sisältöön
Satakylät

Järjestöjen yhteistyö Satakunnassa

Olen kesän kynnyksellä ottanut vastaan kunniatehtävän toimia Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kyläyhdistykset ovat erittäin haluttu kumppani monelle toimijalle. Kyläyhdistys on yleistason toimija, joka pystyy tarjoamaan valmiin alustan ja kohderyhmän monille kapeamman alan toimijoille. Kokoontumiselle paikkakin on yleensä kylällä valmiina, kun voidaan kokoontua kylä- tai seurantalolla, laavulla, kodalla tai muussa kylän keskeisessä kokoontumispaikassa. Yhteistyön paikkoja on esim. Sydänpiirin ja -yhdistysten kanssa (lue edellinen blogikirjoitus sydäniskureista!), paikallisten kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa jne. Ottamalla toisen yhdistyksen mukaan toiminnan sisällön tuottamiseen saadaan aikaan entistä enemmän ja parempaa toimintaa! Muistetaan siis katsoa muita toimijoita ”sillä silmällä”, yhteinen sävel saattaa löytyä hyvinkin yllättävien tahojen kanssa!

Lisää Jytrystä ja järjestöjen neuvottelukunnasta (sekä siitä, miten juuri te voitte osallistua) voit käydä lukemassa Satakunnan yhteisökeskuksen kotisivuilta https://www.yhteisokeskus.fi/jytry/ Tervetuloa mukaan verkostoitumaan!

Alla olevan tekstin kirjoitin Jytryn (eli järjestöyhteistyön) uutiskirjeeseen:

Olemme eläneet ja elämme edelleen poikkeuksellisia aikoja. Olemme todistaneet, miten fyysiset kontaktit toisiin ihmisiin on rajattu minimiin ja mieliämme on kalvanut epäluulo, epäusko ja ehkäpä myös epätoivo. Vaikka tästä poikkeuksellisesta ajasta on seurannut paljon murhetta ja huolta, on siitä seurannut myös monia hyviä asioita. Itse olen henkilökohtaisesti päässyt näkemään ja oppimaan, miten eri järjestöt ja yhdistykset omaehtoisesti ottavat vastuuta kanssaihmisten hyvinvoinnista. Vapaaehtoiset ja kolmannen sektorin ammattilaiset ovat mm. ottaneet vastaan kriisipuheluita, jakaneet ruoka-apua ja luoneet turvallisuuden ja selviytymisen tunnetta ympärilleen. Uskallan väittää, että ilman kolmatta sektoria kevät olisi näyttäytynyt monelle hyvin erilaisessa, luultavasti epäsuotuisammassa, valossa.

En voisi olla ylpeämpi saadessani olla Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Satakuntalaiset ovat jo pitkään olleet malliesimerkki yhteistyön voimasta ja tärkeydestä. Missä ihmiset kohtaavat, syntyy aina ideoita, oppimista ja intoa. Näitä kaikkia tarvitsemme jokaisen järjestön ja yhdistyksen toimintaan. Järjestöjen neuvottelukunnalla on suuri rooli järjestelmällisemmän yhteistyön ja kohtaamisten luomisessa, toisin sanoen ideoiden, oppimisen ja innon synnyttämisessä. Toivon, että voin järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtajana olla edistämässä kaikkea tätä!

Toivotan tulevalle syksylle malttia ja varovaisuutta, mutta toisaalta myös uusia innovaatioita ja sydämellistä intoa!

Kyläasiamies
Hanna Ruohola