Siirry sisältöön
Satakylät

Kestävän kehityksen viikko 26.9.-2.10.2022

Kestävän kehityksen viikolla haluamme luoda yhdessä yhdistysten, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtumaviikon, jossa nostetaan esille kaikki hyvät esimerkit maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä.

Tule mukaan!

  1. Miettikää mitä voisitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
  2. Suunnitelkaa tapahtuma kestävän kehityksen viikolle.
  3. Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
  4. Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja paikat.
  5. Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi
  • Osallistuminen on ilmaista (oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjää vastaa itse).
  • Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuutta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.
  • Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Kestävän kehityksen viikko on areena, jossa maaseudun toimijoiden vastuullisuustyö tuodaan näkyväksi ja käydään keskustelua alueen kestävyyskysymyksistä. Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka järjestetään v.39.

Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuuttaa esimerkiksi työpajoina, luentoina, teemapäivinä tai avoimien ovien tapahtumina. Kestävän kehityksen viikon tapahtumia voivat järjestää eri toimiat kuten kunnat, koulut, yritykset tai yhdistykset.

Lisää tietoa viikosta löytyy valtakunnalliselta sivustolta https://kestavankehityksenviikko.fi/

Tausta

Kestävän kehityksen viikkoa on toteutettu vuodesta 2019 Pohjanmaalla Finlands svenska 4Hn toimesta. Kestävän kehityksen viikon tavoitteet pysyvät samoina; tuoda näkyviin ja vahvistaa vastuullisia toimijoita sekä tarjota toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua. Halusimme myös nostaa ja tuoda esille kestävän kehityksen teemaa ja hyviä esimerkkejä kestävästä toiminnasta laajemmalle yleisölle Pohjanmaalla ja siten levittää tietoa ja hyviä esimerkkejä useille toimijoille vastuullisuustyönsä aloittamiseksi.

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata. Kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.

Kestävän kehityksen viikkoa järjestetään Pohjanmaan lisäksi myös Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.