Siirry sisältöön
Satakylät

Kevätkokous ti 20.4. klo 18.00

Tervetuloa SataKylien kevätkokoukseen!

SataKylien sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 20.4.2021 klo 18.00 alkaen Teams -yhteydellä. Etäkokouksen vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista kyläasiamiehelle hanna.ruohola@satakylat.fi tai 044-357 6181. Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki sähköpostiin. Jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistysjäsenellä on kokouksessa yksi ääni (huomatkaa, että yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja, joka toimitetaan viimeistään kokouspäivänä sähköisesti kyläasiamiehelle).

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot
6. Päätetään tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
8. Kokouksen päättäminen