Siirry sisältöön
Satakylät

SataKylien kevätkokous tiistaina 9.4. klo 18

SataKylien sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 9.4.2024 klo 18 Korkeaojan kylätalolla (Kullaantie 690, Kokemäki).

Ennen kokousta Korkeaojan kylän edustajat kertovat kylätalolleen investoidusta maalämpöpumpusta. Kuullaan maalämmön tuomista säästöistä ja muista eduista ja tutustutaan itse järjestelmään.

Jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistysjäsenellä on kokouksessa yksi ääni (huomatkaa, että yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja, joka toimitetaan viimeistään kokoukseen tai etukäteen kyläasiamiehelle).

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot
6. Päätetään tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
8. Kokouksen päättäminen