Siirry sisältöön
Satakylät

Sydäniskuria osaa ja saa käyttää jokainen

Sydänpysähdys on yksi aikakriittisimmistä hätätilanteista. Sen hoito edellyttää nopeaa, minuuttien sisällä aloitettavaa maallikkoelvytystä ja -defibrillointia. Jokaisella menetetyllä minuutilla on dramaattinen vaikutus ja vain sydäniskuri voi palauttaa sydämen normaaliin rytmiin. Jos sydän pystytään käynnistämään 3-5 minuutin kuluessa elottomuudesta, jopa 50-70 % potilaista selviytyy.

Koska paikalle hälytetty ensihoito aloittaa parhaimmillaankin hoitotoimet vasta minuuttien kuluttua, on tärkeää, että kuntalaisilla on vahva valmius ja mahdollisuudet maallikkoelvytykseen ja defibrillointiin. Nopea toiminta edellyttää ensin paikalle saapuvalta elvytystaitoja ja ennen kaikkea rohkeutta.

Myös elvytyssuositukset korostavat maallikon roolia sydänpysähdyspotilaan hoitoketjussa. Maallikoiden tulisi osata tunnistaa elottomuus, hälyttää lisäapua ja aloittaa paineluelvytys sekä tiedostaa käytettävissä olevan neuvovan sydäniskurin olemassaolo, sijainti ja tarvittaessa pystyä käyttämään sitä.

Säännöllinen elvytyksen harjoittelu kehittää elvytystaitojen lisäksi myös auttamisvalmiutta ja -halukkuutta. Satakunnan sydänpiiri on viimeisen vuoden aikana kiertänyt EU:n maaseuturahaston ja Leader-ryhmien (Karhuseutu, Ravakka, Pyhäjärviseutu ja Joutsentenreitti) tuella ahkerasti Satakunnan kyliä ja opastanut Messiin -hankkeessa maaseudun aikuisväestöä maallikkoelvytyksessä ja sydäniskurin käytössä, sekä pyrkinyt samalla myötävaikuttamaan sydäniskurien lisähankintoihin ja rekisteröintiin.

Lähimmän sydäniskurin sijainnin löytää defi. fi-palvelusta ja huhtikuusta lähtien myös 112Suomi -sovelluksesta. Sydäniskurit ovat yleistyneet Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa arvioidaan olevan noin 5 000 – 6 000 sydäniskuria, eli reilusti vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, joiden kummankin defi-rekisterissä on noin 20 000 laitetta. Sydäniskureita tulisi hankkia paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä ja toisaalta sinne, minne ensihoidon saapuminen kestää kauan, kuten maaseudulla.

Defi.fi -rekisterissä on tällä hetkellä noin 3 500 laitteen tiedot. Satakunnassa defi.fi -rekisteristä löytyy tällä hetkellä reilut 250 sairaalan ulkopuolista sydäniskuria. Tilanne on parantunut viimeisen vuoden aikana huimasti, sillä helmikuussa 2019 ennen Messiin -hankkeen käynnistymistä sydäniskureita oli rekisteröity Satakunnassa 108, kesäkuussa jo 157 ja joulukuussa kaikkiaan 213.

Kuva: Sydäniskuri tulee merkitä kohteessa selkeästi sen vihreällä tunnuksella.

Pelkkä defibrillaattori, eli sydäniskuri ei kuitenkaan auta sydänpysähdyksen saanutta henkilöä. Sitä on myös uskallettava käyttää. Sydänliiton Suomi elvyttää – tutkimuksen (2019) mukaan yli 90 % suomalaisista kertoo olevansa valmis elvyttämään. Kuitenkin vain alle puolet suomalaisista sydänpysähdyspotilaista on saanut elvytystä ennen ensihoidon paikalle tuloa. Suurin este elvyttämiselle on epävarmuus, vaikka elvytystä olisikin harjoitellut.

Toiminta sydänpysähdystilanteessa; soitto hätänumeroon, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö tulisi olla kansalaistaito. Tutustu Messiin -hankkeessa tehdyn, Kun sydän pysähtyy, uskalla auttaa -opastevideon avulla maallikkoelvytykseen ja sydäniskurin käyttöön. Katso video tästä. Omat elvytystaitosi voit myös testata Sydänliiton verkkosivuilta https://sydan.fi/testi/elvytystesti/

 

Susanna Lehtimäki
Toiminnanjohtaja
Satakunnan Sydänpiiri ry