Siirry sisältöön
Satakylät

Syyskokous ti 29.11. klo 18.00

SataKylien sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2022 klo 18.00 alkaen Hormisto-Pyssykangas-Matomäen kylätalolla Nakkilassa (os. Hormistontie 429) JA etänä TEAMS -yhteydellä.

Jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistysjäsenellä on kokouksessa yksi ääni (huomatkaa, että yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja).

Kokouksen yhteydessä palkitaan Vuoden Kyläteko sekä esitellään uusi kyläohjelma!

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
6. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruus
7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle, valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
10. Kokouksen päättäminen

Linkki kokoukseen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZiZWFjMTMtNGZjMi00ODg4LTkyMGMtMDE2MmFiNjgxMzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236aac26d-90e6-4191-b6e4-3fc48fd5f1ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3c3192-4da3-4605-bc9e-131974adaa9e%22%7d