Siirry sisältöön
Satakylät

Kokoonnutaan yhdessä etänä nauttimaan iltapäiväkahvit ja vaihtamaan kuulumisia! Kyläasiamies Hanna on linjoilla tiistaina 30.6. klo 16-17.  Neuvon mielelläni myös etukäteen Teamsin käytön kanssa, joten olethan rohkeasti yhteydessä!   LINKKI TAPAAMISEEN: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2YmNlNjItOTdmMy00NzkyLTkyNGQtNzljZWI0NjE5MjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236aac26d-90e6-4191-b6e4-3fc48fd5f1ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3c3192-4da3-4605-bc9e-131974adaa9e%22%7d   OHJEET TAPAAMISEEN LIITTYMISEEN: Voit liittyä Teams-kokoukseen millä tahansa laitteella riippumatta siitä, onko sinulla Teams-tili. Jos sinulla ei ole tiliä, voit liittyä vieraana seuraamalla…

Lue lisää