Siirry sisältöön
Satakylät

Virtuaaliset kyläkahvit

Järjestämme kevään aikana virtuaalisia kyläkahveja teitä kaikkia varten. Kyläkahveja nautitaan jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona aina klo 17 – 18. 

Kyläasiamies on paikalla ja tavoitettavissa ja toivottavasti paikalla on myös muita kyläaktiiveja. Virtuaaliset kyläkahvit ovat mahdollisuus verkostoitua muiden kylätoimijoiden kanssa, kysellä ja esitellä hyviä käytäntöjä sekä pyytää apua, jos siltä tuntuu. Jokaiselle kyläkahville on suunniteltu jokin teema, josta voidaan keskustelut aloittaa. Toiveita kahvien aiheista saa myös mieluusti esittää.

Kyläkahvit toteutetaan Teamsin välityksellä.

Pysyvä linkki kyläkahveille on:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ4NWMzNDctMmY2ZS00ZjM3LTg4ZDgtZWUyNTY5NDIyNjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236aac26d-90e6-4191-b6e4-3fc48fd5f1ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3c3192-4da3-4605-bc9e-131974adaa9e%22%7d

Tavataan kahvin, teen tai vaikkapa mehun merkeissä aina joka kuun viimeinen keskiviikko!