Siirry sisältöön
Satakylät

Virtuaaliset kyläkahvit joka kuun 1. tiistai

Jatkossa on tarkoitus järjestää säännöllisiä, virtuaalisia kyläkahveja teitä kaikkia varten. Kyläkahveja nautitaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18 – 19.30. 

Kyläasiamies on paikalla ja tavoitettavissa ja toivottavasti paikalla on myös muita kyläaktiiveja. Virtuaaliset kyläkahvit ovat mahdollisuus verkostoitua muiden kylätoimijoiden kanssa, kysellä ja esitellä hyviä käytäntöjä sekä pyytää apua, jos siltä tuntuu. Jokaiselle kyläkahville on suunniteltu jokin teema, josta voidaan keskustelut aloittaa. Toiveita kahvien aiheista saa myös mieluusti esittää.

Kyläkahvit toteutetaan Teamsin välityksellä. Voin myös tulla opastamaan Teamsin (ja muidenkin vastaavien sovellusten) käytössä vaikka kädestä pitäen, joten osaamisesta tai uskalluksesta ei saa jäädä kiinni!!

Pysyvä linkki kyläkahveille on:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU0YTc3YjAtNTI3Yy00ZTUyLWE2MjQtYmQwYjM4MjM4YTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236aac26d-90e6-4191-b6e4-3fc48fd5f1ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3c3192-4da3-4605-bc9e-131974adaa9e%22%7d

Tavataan kahvin, teen tai vaikka sitten mehun merkeissä aina joka kuun 1. tiistai!