Siirry sisältöön
Satakylät

Virtuaaliset kyläkahvit joka kuun 1. tiistai

Jatkossa on tarkoitus järjestää säännöllisiä, virtuaalisia kyläkahveja teitä kaikkia varten. Kyläkahveja nautitaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 15 – 16.30.

Kyläasiamies on paikalla ja tavoitettavissa ja toivottavasti paikalla on myös muita kyläaktiiveja. Virtuaaliset kyläkahvit ovat mahdollisuus verkostoitua muiden kylätoimijoiden kanssa, kysellä ja esitellä hyviä käytäntöjä sekä pyytää apua, jos siltä tuntuu. Totta kai voimme vain yhdessä vaihtaa kuulumisia ja virkistäytyä ilman sen suurempaa aihetta. Voimme myös pyytää kyläkahveille vierailjoita kertomaan erilaisista asioista, joten toiveita kahvien aiheistakin saa mieluusti esittää.

Kyläkahvit toteutetaan Teamsin välityksellä. Voin myös tulla opastamaan Teamsin (ja muidenkin vastaavien sovellusten) käytössä vaikka kädestä pitäen, joten osaamisesta tai uskalluksesta ei saa jäädä kiinni!!

Pysyvä linkki kyläkahveille on:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU0YTc3YjAtNTI3Yy00ZTUyLWE2MjQtYmQwYjM4MjM4YTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236aac26d-90e6-4191-b6e4-3fc48fd5f1ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3c3192-4da3-4605-bc9e-131974adaa9e%22%7d

Tavataan kahvin, teen tai vaikka sitten mehun merkeissä aina joka kuun 1. tiistai!