Siirry sisältöön
Satakylät

Yhdistystoiminnalla sisältöä elämään

Monipuolinen yhdistystoiminta luo sisältöä monille erilaisille ihmisille

Useissa yhteyksissä korostetaan, miten kuntien rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä korostuu tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa ennaltaehkäisyyn panostamista.

Kunnissa tärkeitä ennaltaehkäisevän työn tekijöitä ovat yhdistykset, jotka järjestävät monenlaista liikunnallista aktiviteettia jumpista lentopalloon ja jalkapallosta bocciaan. Yhtä tärkeitä toimijoita ovat kuitenkin myös ne yhdistykset, jotka kokoavat ihmisiä yhteen muulla tavalla.

Joukkoon kuuluminen on ihmisen perustarve: tulla hyväksytyksi ja huomioiduksi, kuunnelluksi ja kuulluksi. Erään arvion mukaan yksinäisyydestä on tulossa uusi kansantautimme, joten sen ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Monipuolinen yhdistystoiminta luo sisältöä monille erilaisille ihmisille. Koska Suomi on yhdistysten luvattu maa, lähes jokaiselle löytyy jokin omalta tuntuva yhdistys.

On kuntien etu, että yhdistykset toimivat aktiivisesti. Ne tuottavat paljon sellaisia palveluita, joita kunnalla ei olisi varaa tai mahdollisuuksia omana työnään tuottaa. Pienillä avustuksilla ja tilojen tarjoamisella pystytään saamaan moninkertainen tuotto panokselle, kun yhdistyksille luodaan mahdollisuudet tuottaa juuri sitä kaivattua ennaltaehkäisevää toimintaa.

Monissa kunnissa tämä asia on jo tiedostettu ja yhteistyötä yhdistysten kanssa on pyritty tiivistämään. Eräs hyvä työkalu tähän on yhdistysohjelma, johon yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä on kirjattu ylös. Yhteistyö kunnan ja yhdistysten kesken vaatii aina työtä, erityisesti kommunikaation parantamista puolin ja toisin, mutta toimiessaan yhteistyö on kultaa: hyvinvoivat kuntalaiset ovat kunnan tärkein voimavara.

Kaupunkien ja kuntakeskusten ulkopuolella yhdistystoiminnan rooli korostuu entisestään. Kyläyhdistykset kokoavat yhteen hyvin erilaisia ihmisiä, joilla sattuu olemaan ehkä vain se yksi yhdistävä tekijä: paikka.

Tänä kesänä satakuntalaiset kylät avasivat jo seitsemättä kertaa ovensa ja antoivat kaikille mahdollisuuden osallistua kylätoimintaan. Avoimet Kylät -päivänä kylissä kohtaavat hyvin erilaiset ihmiset; oman ja naapurikylän väki, kaupunkien nuoret perheet, eläkeläiset sekä muut kiinnostuneet. Päivä monipuolisine tapahtumineen on hieno osoitus yhdistystoiminnan synnyttämästä yhteisöllisyydestä.

Kesä on muutoinkin kyläilyn kulta-aikaa, lähdetään siis kohtaamaan toisiamme!

 

Kyläasiamies
Hanna Ruohola